Jan 4, 2012

வதனமே சந்திர பிம்பமோ?

பாடியவர் :  எம்.கே. தியாகராஜ பாகவதர்
பாடலாசிரியர் :  பாபநாசம் சிவன்
திரைப்படம் :  சிவகவி
இசை :  ஜி. ராமநாதன்
ஆண்டு :  1943

வதனமே சந்திர பிம்பமோ? மலர்ந்த சரோஜமோ?
மாறன் அம்போ? நீள் விழியோ? மதுர கானமோ?

மின்னும் மோகனக் கொடியிடையாள்
அன்னமோ மடப் பிடிநடையாள்
புன்னகைதவழ் பூங்கொடியாள்
புவன சுந்தரியோ?

No comments:

Post a Comment